GKS Wawel Ruda Śląska informuje, że klub otrzymał wsparcie w wysokości 9948,00 złotych.

Środki uzyskano w ramach Umowy - 302/PROO/5/2021 – w ramach Konkursu PROO-5.

 

W/w kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup kosiarki.

 

Wsparcie finansowe 

04 stycznia 2022