Aktualizujemy dane.

Wróć tu wkrótce :) 

lata 1996-2000

Na początku lat dziewięćdziesiątych sekcja piłki nożnej zrzeszała około 100 zawodników.
Wawel posiadał dwa zespoły seniorów, jeden juniorów i dwa trampkarzy. Zajęcia prowadziło pięciu szkoleniowców, a kierownikiem od spraw piłkarskich był kol. Franciszek Mańka 1.W sezonie 1989/1990 pierwszy zespół seniorów grał w klasie okręgowej. Zajęcia prowadził Franciszek Paszek. Jednak zespół nie zaprezentował nic specjalnego i na koniec sezonu został sklasyfikowany na 11 miejscu, zdobywając 27 punktów. Drużynę opuściło kilku zawodników, jedni zakończyli karierę sportową inni zmienili miejsce zamieszkania. Byli to: Eugeniusz Ufel, Roman Baron, Jerzy Plewnia, Ryszard Rabsztajn, Andrzej Romańczyk, Andrzej Kaczmar, Janusz Bemben. Natomiast z juniorów do pierwszego zespołu awansowali: Dariusz Siuda, Marek Meiksner, Jarosław Kowolik, Dariusz Chrzanowski, Arkadiusz Grzywaczewski i Mirosław Pytlik. Zaś z K.S. "Pogoń Nowy Bytom przybył Dariusz Niemaszczyk.
 
W roku 1992 w klubie Wawel Wirek wybrano nowy zarząd, który przedstawiał się następująco: na miejsce prezesa klubu wybrano Józefa Gajka. Następnie I v - ce prezesem został Józef Piotrowski, II v - ce prezesem został Franciszek Mańka, sekretarzem klubu ogłoszono Henryka Seemana, skarbnikiem został Leon Rabstein, członkami zarządu byli: Piotr Tudyka, Janusz Lesznik, Józef Gauszka. Po półrocznym kierowaniu pierwszą drużyną, trener Strachota wprowadził kilka zmian organizacyjnych i kadrowych. Do nowego sezonu 1992/1993 Wawel przygotowywał się w następującym składzie: bramkarze - Eugeniusz Wawrzynek, Janusz Kisiel, Dariusz Gwizdol, w polu grali: Marek Meiksner, Adam Kurzok, Zdzisław Wesołowski, Dariusz Chrzanowski, Dariusz Siuda, Dariusz Niemaszczyk, Tomasz Kuli�, Andrzej Markiewicz, Grzegorz Jinter, Jacek Hewlik, Arkadiusz Grzywaczewski, Bogdan Lesznik, Mariusz Szindler, Sebastian Strachota, oraz po ciżkiej kontuzji wrócił Krzysztof Ha�nik. W rundzie jesiennej drużynie Wawelu nie wiodło się najlepiej, tylko 10 punktów 13 miejsce w tabeli. Jednak nowy zespół potrzebował czasu żeby się zgrać.
 
Praca trenera i piłkarzy w okresie przygotowawczym nad motoryką i sprawnością dała rezultaty w rundzie rewanżowej. Wawel grał rewelacyjnie i choć zakończył rozgrywki na 9 miejscu to został niepokonaną drużyną na własnym boisku, co podobało się kibicom i wróżyło dobrze na przyszłość. Zespół wychodził obronną ręką w ważnych meczach wygrywając min. Sokołem Wola 4: 1, Pogonią N. Bytom. 4: 1, A.K.S. Mikołów 3: 1, Zgodą Bielszowice 3: 1 i z L.K.S. Bestwina 4: 1 W sumie piłkarze zdobyli 28 punktów oraz strzelili 40 bramek, a bramkarze skapitulowali 42 razy.
 
Do następnego sezonu przygotowania rozpoczęto już 18 lipca na własnych obiektach. Do drużyny przybyło kilku nowych zawodników. Z "Pogoni Nowy Bytom Adam Boronowski, oraz Wojciech Brzezina i Tomasz Majewski z juniorów. Z gry zrezygnował Dariusz Gwizdoł , a do odbycia służby wojskowej powołani zostali następujący zawodnicy: Janusz Kisiel, Tomasz Kuli i Grzegorz Jitner.
 

Po pierwszej rundzie zespół uplasował si na 9 miejscu tracąc do lidera 10 pkt. Piłkarzom udało się trafi do bramki przeciwnika 24 razy, bramkarze musieli wyciągać piłkę z siatki 21 razy. W rundzie wiosennej Wawel zagra poniżej swoich możliwości. Ubytki kadrowe, słaba postawa bramkarzy i defensorów, nonszalancja w grze, to wszystko spowodowało, że zespół w tej rundzie przegrywa spotkania jedno po drugim nie potrafić przełamać złej passy. W sumie, w sezonie 1993/1994, Wawel zdobył 25 punktów, na co złożyło się 11 zwycięstw, 3 remisy i 16 przegranych, ostatecznie zajmując 10 miejsce w lidze. Zawodnicy strzelili 48 goli, tracąc jedna więcej. Najskuteczniejszym piłkarzem został Krzysztof Hanik z 15 bramkami 6.W roku 1994 klub boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi, co w połączeniu z coraz trudniejszą sytuacją kadrową, brakiem hali, oraz zanikiem czynności szkolenia młodzieży doprowadziło do podjęcia decyzji przez kierownictwo klubu o zawieszeniu działalności sekcji piłki ręcznej. Na przełomie 26 letniego istnienia sekcji przewino si przez ni wielu znakomitych zawodników i trenerów. Najdłużej w klubie służyli: Grzegorz Bronny, Zbigniew Mróz, Jan Wycisk, Stanisław Stplewski, Piotr Koziołek, Gerard Kukowka, Stefan Walentynowicz, Józef Szmatłoch, Krystian Muszio i Jerzy Wodek. Braki w finansach nie ominęły również sekcji tenisa stołowego. W tym roku została zlikwidowana II drużyna seniorów, a losy zespołu eskiego już wisiało na wosku, jednak udało się ją uratować. Jedyną sekcją, która przynosiła jakiekolwiek dochody była sekcja piki nożnej. To też sprawiło, że na ten cel skierowano większość pieniędzy.

 

 
 
Warta wspomnienia jest postawa m�odych zawodnik�w Wawelu, kt�rzy w tym sezonie uko�czyli swoje rozgrywki na pierwszym miejscu w lidze, oraz zostali mistrzem okr�gu Katowic w swojej grupie wiekowej (rocznik 1979) M�ody zesp� Wawelu Wirek, rocznik 79, mistrz okr�gu Katowic w sezonie 93/94.
 
Od lewej stoj� Piotr Buchcik, br. Wojtala Andrzej, Buras Tomasz, Golik Adam, Watola Grzegorz, G�ra Tadeusz, P�uska Mariusz, Walkiewicz Arkadiusz, br.Wolny Rafa�, Od lewej siedz�: Kuc Mariusz, Piec Tomasz, Wolny Dariusz, Grzywaczewski Micha�, Pi�atek Mzrek, Borszcz Tomasz, Chrzanowski Marcin, Kruk Wojtek, Labus Adam. Od lewej kl�cz�: Labus Adam Buzarewicz Marcin, Pi�atrk Micha�, Twardoch Krystian, Szmit Krystian i Musialski Ryszard 7.
 
Sezon 1994/1995 to nowe zmiany w kadrze i na stanowisku trenerskim futbolist�w. Z dalszego prowadzenia pierwszego zespo�u zrezygnowa� dotychczasowy szkoleniowiec Jerzy Strachota ,a jego miejsce zaj�� do�wiadczony trener Jan Beniger. Pod jego dow�dztwem Wawel mia� za zadanie awansowa� do wy�szej ligi. Jednak nie by�o to takie proste. Nowy trener dopiero zaczyna� poznawa� mo�liwo�ci swojej dru�yny i nie obiecywa� �atwych i pewnych zwyci�stw. Chocia� po pierwszej rundzie zesp� uplasowa� si� na 7 miejscu trac�c do lidera "G�rnika" Jaworznoniewiele bo 8 punkt�w, to nastroje w klubie by�y dobre, a zawodnicy pe�ni optymizmu Wszystko zale�a�o teraz od okresu przygotowawczego i rundy wiosennej 8.Przygotowania do niej Wawel rozpocz�� na pocz�tku stycznia. Do dyspozycjizawodnicy mieli boisko, sal� oraz basen. Zaj�cia prowadzone by�y dziennie w godzinach popo�udniowych. Rozegrano trzy mecze kontrolne, kt�re zako�czy�y si� rezultatami remisowymi. Wawel zagra� z: So�nic� Gliwice 1: 1, Rozbarkiem Bytom 1: 1 i rezerwami bytomskich Szombierek 4: 4.Trener Beniger w swej kadrze posiada� nast�puj�cych pi�karzy: Boronowski, Wawrzynek, Mieszczanin, Meiksner, Kurzok, Gandyk, Lesik, Lesznik, Siuda, Grycman, Niemaszczyk, Watola, Steiten, Krz�ka�a, Kuli�, Golik, Chrzanowski,Weso�owski oraz Markiewicz. P�niej doszli jeszcze Grzegorz Kapica, Marek Dziuk i Dariusz Kosytosz. Z zespo�u odeszli: Ha�nik, Smerczek, Lubos, Grzywaczewski,Wilczek, Kowolik i Biernacki 9.Rozpocz�cie rundy wiosennej by�o w wykonaniu Wawelu przepi�kne. W pierwszym meczu zesp� zagra� z inn� dru�yn� z Rudy �l�skiej "Zgod�" Bielszowice.Ten derbowy pojedynek zako�czy� si� zwyci�stwem Wawelu 2: 4, a dwa gole zdoby� debiutuj�cy w barwach Wawelu Dariusz Kosytosz. Nast�pne mecze te� by�y na wysokim poziomie. I tak z 15 spotka�, kt�re zesp� rozegra� w II rundziesze�� zako�czy�o si� zwyci�stwem, sze�� remisem, a trzy pora�k�. W sumie podopieczni Tr. Benigera zdobyli w drugiej po�owie rozgrywek 18 punkt�wco razem da�o 34 pkt. i 6 miejsce w tabeli. Przed Wawelem uplasowa�y si� tylko dru�yny "G�rnika" Brzeszcz 38 pkt; "Ruchu" II Chorz�w 41 pkt; "Polonii" �aziska 42 pkt; GKS II Katowice 47 pkt; oraz "G�rnika" Jaworzno 50 pkt, kt�ry awansowa� do ligi �l�skiej. Najskuteczniejszym zawodnikiem zosta� Grzegorz Kapica, kt�ry gra� tylko w rundzie rewan�owej, jednak zdo�a� strzeli� 9 bramek w 12 spotkaniach 10.W sezonie 1995/1996 dru�yna Wireckiego Wawelu przyst�pi�a do walki o mistrza klasy okr�gowej w pierwszej grupie, z nowym szkoleniowcem. Dotychczasowy trener Jan Beniger odszed� do innego klubu, a jego miejsce zaj�� Piotr Buchcik, kt�ry wcze�niej trenowa� zesp� trampkarzy. Do dyspozycji nowemu selekcjonerowi oddano ca�kiem spor� kadr� zawodnik�w, do kt�rej dosz�o jeszcze kilku nowych pi�karzy min. z "Szombierek" Bytom przyby� Krzysztof Malicki i Grzegorz Bia�as orazz "G�rnika" Zabrze Rafa� Florczyk.
 
Pocz�tek sezonu by� dla instruktora Buchcika i jego podopiecznych ca�kiem niez�y po sze�ciu meczach mieli 13 punkt�w i stosunek bramek 23: 5. I kiedy Grzegorz Kapica, jeden z najlepszych snajper�w Wawelu, przeszed� do "Rymeru" Niedopczyce zesp� nie potrafi� ju� stwarza� tylu sytuacji strzeleckich, co powa�nie odbi�o si� na skuteczno�ci. Jednak pi�karze si� nie poddali i walczyli odwa�nie do ko�ca.
 
 
Po pierwszej rundzie "Wawel" Wirek zaj�� IV miejsce z dorobkiem 31 pkt, na kt�re z�o�y�o si� 9 zwyci�stw, 4 remisy i 2 pora�ki. Zawodnicy zostali ukarani 16 ��tymi kartkami. Bramki zdobywali: Niemaszczyk 10, Kapica 6, Malicki 6, Gandyk 4, Lesik 3,Kosytorz i Weso�owski 2. Bramkarze kapitulowali tylko 10 razy, co mo�na potraktowa�, jako sukces 11.Przygotowania do rundy rewan�owej odbywa�y si� na obozie w Jordanowie, gdzie ci�ko trenowano przed startem do II rundy. Opr�cz tego Wawel rozegra� 11 meczy kontrolnych, kt�re zako�czy�y si� 5 zwyci�stwami, 5 pora�kami 1 remisem. W rundzie wiosennej podopieczni trenera Buchcika zagrali ca�kiem nie�le, cho� nie uda�o si� zdoby� upragnionego awansu, to rozgrywki zako�czyli na dobrym czwartym miejscu. W sk�adzie pojawi�o si� kilku 16 - 17 latk�w, kt�rych ogranie na pewno b�dzie procentowa� w nast�pnych sezonach 12.W nowym sezonie 1996/1997, Wawel nadal walczy� o mistrzostwo klasy okr�gowej w pierwszej grupie. Z zespo�u odesz�o kilku zawodnik�w mi�dzy innymi: Watola i Niemaszczyk do "Grunwaldu" Halemba, Malicki wr�ci� do "Szombierek" Bytom, a Mariusz P�uska nie wznowi� trening�w. Jednak strata tych pi�karzy zrekompensowa�o przybycie trzech nowych graczy z "G�rnika" Zabrze, byli to: Tomasz Bieniek, Grzegorz Bracki i S�awek Jaworski.Zespo� zacz�� rozgrywki bardzo ostro, my�l�c o awansie do ligi �l�skiej dru�yna Trenera Buchcika musia�a zdoby� w tej rundzie jak najwi�cej punkt�w. W pierwszych sze�ciu meczach Wawel zebra� a� 16 pkt, co wysun�o Go na pierwsze miejsce w grupie. Jednak za wcze�nie zacz�to si� cieszy� i kolejne mecze w wykonaniu Wirczan nie by�y tak pi�kne jak poprzednie. To spowodowa�o, �e po pierwszej rundzie Zesp� uplasowa� si� dopiero na 5 miejscu gromadz�c 28 pkt, strzelaj�c 34 bramki i 22 trac�c 13.Runda rewan�owa w wykonaniu Wawelu by�a podobna do pierwszej. Dru�yna gra�a dobrze, ale nieskutecznie. W decyduj�cych minutach pi�karzom brakowa�o zimnej krwi i nie potrafili wykorzysta� 100 procentowych sytuacji podbramkowych. Dlatego mecze,kt�re powinny by� wygrane ko�czy�y si� zazwyczaj remisem lub pora�k�.W sumie zesp� zainkasowa� w sezonie 96/97 53 punkty, ko�cz�c rozgrywki na 3 miejscu. Pi�karzom uda�o si� strzeli� 72 bramki trac�c przy tym 41.Najskuteczniejszym zawodnikiem okaza� si� Grzegorz Bracki, kt�ry dobrze wype�ni�luk� w formacjach ataku, zdobywaj�c 22 gole 14."Pi�karze Wawelu zdobyli trzecie miejsce w poprzednim sezonie, czy teraz powalcz�o awans?� Takie pytania by�y adresowane cz�sto do pana Buchcika, kt�ry obieca�spe�ni� pro�by kibic�w i sympatyk�w wiredzkiego Wawelu.
 
W sezonie 1997/1998 dru�yna prowadzona przez trenera Buchcika i trenera. Pieca,przeniesiona zosta�a do grupy czwartej, gdzie gra� inny zesp� z Rudy �l�skiej"Slavia". Przygotowania do nadchodz�cej rundy jesiennej odbywa�y si� na w�asnych obiektach przy ul. katowickiej. Z dru�yny nie uby�o �adnego pi�karza, a kadraprzedstawia�a si� nast�puj�co : br. Wawrzynek, Struzik, Potempa, dalej: Majewski,Weso�owski, Siuda, Lesik, Podstawski, Michalik, Bieniek, Piecha, Florczyk, Gandyk,Piec, Pi�atek, Bracki, Watola. K, Pac�awski, Krzewski, Cie�li�ski 15.
[brakuj�ca fotografia]
 
Pi�karze zacz�li t� rund� bardzo dobrze, graj�c precyzyjnie w obronie i skutecznie w ataku bez wi�kszych trud�w radzili sobie z przeciwnikami. Po 15 meczach "Wawel" uplasowa� si� na pierwszym miejscu w tabeli, wyprzedzaj�c drug� dru�yn� "Silesi�" Miechowice o 9 punkt�w. W sumie zesp� w tej rundzie odni�s� 12 zwyci�stw, jeden remis w meczu derbowym ze "Slavi�" 1: 1, oraz 2 pora�ki 16.Mimo, �e zesp� by� liderem po pierwszej rundzie to przygotowania do rewan��w by�y bardzo intensywne. Treningi odbywa�y si�, co dziennie od poniedzia�ku do pi�tku. Trenerzy du�o uwagi po�wi�cali na sprawno�� og�ln� i wytrzyma�o�� tak, aby zesp� gotowy by� do walki o mistrzostwo. Wysi�ek ten nie poszed� jednak na marne. Wawel w rundzie wiosennej nie przegra� �adnego spotkania, zremisowa� 7 i 8 wygra�, jednocze�nie zas�u�y� na miano mistrza, zdobywaj�c 68 punkt�w, strzelaj�c przy tym a� 94 bramki trac�c tylko 30.Tak d�ugo oczekiwany awans do ligi �l�skiej pi�karze �wi�towali wraz z sympatykami oraz ca�ym zarz�dem Wiredzkiego Wawelu. Najlepszym zawodnikiem zosta� wybrany po raz kolejny Grzegorz Bracki, kt�ry zdoby�w tej fazie rozgrywek 30 bramek.W osi�gni�ciu mistrzostwa ligi okr�gowej w sezonie 1997/1998 udzia� wzi�li: Eugeniusz Wawrzynek, Piotr Struzik, Janusz Potempa, Ryszard Musialski, MarekMeiksner, Zdzis�aw Weso�owski, Adam Kurzok, Tomasz Podstawski, Grzegorz Pu�awski, Dariusz Siuda, Mariusz Rasi�ski, Stanis�aw Lesik, Tomasz Bieniek,Bogdan Gandyk, Arkadiusz Walkiewicz, Rafa� Florczyk, Aleksander Kowalcze,Grzegorz Bracki, Tomasz Majewski, Waldemar Piecha, Tomasz Piec i Artur Wojciuch 17.Uczucie satysfakcji i rado�ci ze zdobycia mistrza szybko jednak rozwia� wiatr nadchodz�cego nowego sezonu. Do zespo�u powr�ci� Dariusz Niemaszczyk, kt�ry w poprzednim sezonie broni� barw "Grunwaldu" Halemba. Dosz�o tak�e kilku nowych zawodnik�w: Rafa� Zenkler, Sebastian Gawe�czyk, Robert Ferenc oraz Mariusz Sujka. Zesp�, jako beniaminek, mia� za zadanie walczy� o punkty i utrzyma� si�w�r�d IV - ligowc�w. Jednak pocz�tek rundy by� bardzo trudny. Uk�ad gier i przeciwnicy stawia�y podopiecznym trenera Buchcika na straconej pozycji. Wawel przegra� pierwsze trzy mecze z rz�du. Dopiero pe�nym sukcesem zako�czy�osi� spotkanie w czwartej kolejce z MK Katowice, w kt�rym wiredzcy futboli�ci wznie�lisi� na szczyt swoich umiej�tno�ci i wygrali 3: 2. Potem przysz�y pora�ki w Piekarachi Radzionkowie, oraz plaga kontuzji, co spowodowa�o, �e zesp� nie m�g� si� pozbiera� zdobywa� potrzebnych punkt�w. Tak by�o a� do 19 wrze�nia. W tym, bowiem dniu Wawel wygra� w Cz�stochowie z rezerwami Rakowa 2: 1 i po tym zwyci�stwie przysz�y nast�pne. Z drugim zespo�em M�KS - u, rezerwami G�rnika Zabrze i Odry Wodzis�aw, ze �l�skiem �ubiany i Urani� oraz remisy z Uni� Krapkowice i Spart� Zabrze. W sumie to wszystko z�o�y�o si� na 12 miejsce w tabeli z 24 punktami i stosunkiem bramek 37: 45. Jednak nastroje w dru�ynie by�y dobre gdy� by�a ona na dobrej drodze do wykonania za�o�onego zadanie, kt�rym by�o utrzymanie si� w IV lidze.
 
[brakuj�ca fotografia]
 
Mecz "Wawel" Wirek - "Urania" Koch�owice 2: 0.Na zdj�ciu o pi�k� walcz� Stanis�aw Lesik i Grzegorz Pu�awski z Wawelu, oraz Sebastian Hendel i Adam Gola z Uranii 18.
 
Do rundy rewan�owej "Wawel" podszed� w tym samym sk�adzie zawodniczej, co w poprzednim sezonie, do pomocy tr. Buchcikowi przydzielono by�ego trenera Wawelu Franciszka Paszka. Zesp� rozegra� kilka meczy kontrolnych, z kt�rych trenerzy byli zadowoleni z postawy swoich podopiecznych. Wawel zagra� mi�dzy innymi z Poloni� �aziska 0: 0, Bobrkiem Karb 1: 0,Rymerem Niedobczyce 3: 3, Poloni� II Bytom 2: 0, AKS Miko��w 1: 1,G�rnikiem II Zabrze 3: 2 19.W rundzie wiosennej zesp� gra� na r�wnym poziomie, co umo�liwi�o mu pozostanie w IV lidze. Dru�yna potrafi�a stworzy� wiele podbramkowych sytuacji, lecz nie zawsze je wykorzystywa�a. W sumie Wawel i tak okaza� si� dru�yn� bramkostrzeln�. Jednym z najlepszych snajper�w by� Grzegorz Bracki, kt�ry nie graj�c wszystkich mecz�w strzeli� 25 bramek, co zauwa�yli dzia�acze Polonii Bytom i od nowego sezonu zawodnik ten b�dzie reprezentowa� barwy tego klubu. Podsumowuj�c sezon 1998/1999, podopieczni tr. Buchcika i Paszka wygrali 14 spotka�, 5 zremisowali i 15 przegrali, co da�o im 11 miejsce w tabeli ko�cowej, oraz umo�liwi�o realizacj� za�o�onego planu pozostania w�r�d zespo��w ligi �l�skiej 20.W 1998 roku uchwa�� zarz�du G�rniczego Klubu Sportowego "Wawel" Wirek zawieszono dzia�alno�� sekcji tenisa sto�owego. Przyczyn� tego by� brak widocznych post�p�w w trenowaniu m�odzie�y, s�aba postawa dru�yn w rozgrywkach ligowych, oraz najwa�niejsze z przyczyn brak miejsca do odbywania trening�w i problemy organizacyjne. Sezon 1999/2000 by� sezonem jubileuszowym gdy� na wiosn� 2000 roku klub obchodzi� 80 - lecie istnienia. Przygotowania rozpocz�y si� 19 lipca. Z dru�yny odszed� Bracki, a na jego miejsce sprowadzono z Pogoni Zabrze Andrzeja Warszawskiego, kt�ry mia� wype�ni� luk� po najskuteczniejszym napastniku ostatnich sezon�w. Przyby�o jeszcze kilku innych zawodnik�w: Krzysztof Rysiowski, Marcin Rudyk, Piotr Bogusz oraz S�awomir Klisz. Jednak brak �rodk�w nie pozwoli� na zorganizowanie kilkudniowego zgrupowania, co �le odbi�o si� na formie i skuteczno�ci zawodnik�w. Ju� pierwsze mecze w rozgrywkach pokaza�y, �e b�d� problemy. Wawel gra� nie�le w polu, ale pod bramk� nie by�o zawodnika, kt�ry potrafi�by umie�ci� pi�k�w siatce. W sumie w rundzie jesiennej "Wawel" reprezentowa�o 28 pi�karzy, co �wiadczy o braku stabilizacji sk�adu. Podopieczni Buchcika strzelili 11 bramektrac�c przy tym 29. Siedemnaste miejsce w tabeli zaniepokoi�o troch� dzia�aczy, kt�rzy postawili przed trenerami i zawodnikami cel. Za wszelk� cen� utrzyma� si� w lidze �l�skiej, tym bardziej , �e by� to sezon jubileuszowy 21.Przygotowania do II rundy futboli�ci Wawelu rozpocz�li 3 stycznia na w�asnychObiektach. Do dyspozycji oddano im boisko, sal� gimnastyczn� wraz z si�owni� orazudost�pniono basen. W sk�adzie dru�yny pojawi� si� nowy zawodnik Jacek Dudka,kt�ry zosta� wypo�yczony ze "Slavi" Ruda �l�ska.Z dalszego asystowania tr. Buchcikowi zrezygnowa� tr. Paszek, a na jego miejsce sprowadzono Rafa�a Czyb�, kt�ry w tamtym sezonie trenowa� jeszcze GKS Urani�Koch�owice 22.Przed rozpocz�ciem rozgrywek zesp� zagra� kilka meczy kontrolnych. Oto wynikitych spotka�: Wawel - Urania 3: 1, Unia Bieru� Stary - Wawel 5: 0Rozw�j II Katowice - Wawel 2: 3, Wawel - Widzew II ��d� 0: 1Wawel - AKS Miko�ow 4: 1, Wawel - Piast Gliwice 3:0 23.
Do rundy rewan�owej Wawel przyst�pi� w nast�puj�cym sk�adzie kadrowym:
[brakuj�ca fotografia]
 
Pierwsza dru�yna na pocz�tku rundy rewan�owej sezonu 1999/2000 24.
 
Od lewej stoj�: tr. Piotr Buchcik, Marcin Rudyk, S�awomir Klisz, Adam Kurzok,Jacek Dutka, Marek Meiksner, Dariusz Chrzanowski, Grzegorz Pu�awski Krzysztof Rysiowski, Robert Ferenc, tr.ast. Rafa� Czyba, Dariusz Niemaszczyk. Od lewej siedz�: Piotr Struzik, Dariusz Siuda, Piotr Bogusz, Kamil Rziele�nikArkadiusz Walkiewicz, Andrzej Dudek, Andrzej Badura, Bogdan Gandyk, Stanis�aw Lesik, Wojciech Seeman.
 
Pierwszy mecz drugiej rundy "Wawel" rozpocz�� znowu od pora�ki na w�asnym boisku 0: 3 ze �l�skiem �ubiany. Dopiero w nast�pnych spotkaniach zesp� walczy�i zdobywa� punkty. Do ko�ca rewan��w z 17 rozegranych mecz�w Wawel zwyci�sko wyszed� 6 razy, dwa razy zremisowa�, a 8 razy musia� uzna� wy�szo�� rywala.Jednak tylko dzi�ki zmianom, zatwierdzonym przez komisj� w Okr�gowym Zwi�zkuPi�ki No�nej w Katowicach, kt�re spowodowa�y, �e z ligi �l�skiej spadnie w tym roku tylko ostatnia dru�yna w tabeli "Wawel" zachowa� byt w�r�d IV ligowc�w. Jednak w klubie obchodzono to bardzo hucznie, gdy� by� ku temu te� inny pow�d, a mianowicie obchody 80 - lecia istnienia "Wawelu" Wirek 25.
 
 
Dla Wawelu Wirek miniony sezon by� jubileuszowym, poniewa� dnia 3 i 4 czerwcaklub obchodzi� 80 -lecie istnienia. Uroczysto�� rozpocz�a si� od mszy �w. w ko�ciele. �w. Wawrzy�ca w wirku. Po mszy, w salce parafialnej odby�o si� spotkanie zaproszonych go�ci i dzia�aczy, gdzie zosta�y wr�czone odznaki i legitymacje klubowe zas�u�onym osobom. Nast�pnie w godzinach popo�udniowych na boisku Wawelu rozpocz�� si� turniej trampkarzy rocznika 87, w kt�rym wyst�pi�y dru�yny: O.Z.P.N. Katowice, reprezentacji Rudy �l�skiej, "Ruchu" Chorz�w i "Wawelu" Wirek. Turniej w tej kategorii wiekowej wygra�a m�odzie� z O.Z.P.N. Katowice, na drugim miejscu uplasowa� si� "Wawel" Wirek, trzecie miejsce przypad�o "Ruchowi" Chorz�w, a czwarte reprezentacji Rudy �l�skiej. Z kolei w niedziel� 4 czerwca odby� si� turniej oldboj�w z udzia�em "Ruchu" Chorz�w, reprezentacji Rudy �l�skiej, oraz pierwszej dru�yny "Wawelu". Pi�karze "Ruchu" pokazali klas� i wygrali oba pojedynki oraz turniej. Natomiast na hali "Zgody" w Bielszowicach spotkali si� dawni znajomi z dru�yny pi�ki r�cznej, gdzie odby� si� jubileuszowy mecz z kolegami ze "Zgody" Bielszowice, Kt�re wygrali pi�karze Wawelu. Po zako�czeniu wszelkich imprez sportowych wszyscy spotkali si� jeszcze raz i przy piwku oraz tradycyjnym �l�skim "krupnioku" wspominali stare dobre czasy. Dodatkowo drugi dzie� obchod�w jubileuszu 80 - lecia, u�wietni�y tegoroczne dniRudy �l. Przypominaj�c sympatykom sportu, i� s� jeszcze takie kluby, bez kt�rychsport nie istnia�by w tym regionie. To jest przecie� podstawa piramidy 26.Kierownictwo klubu "Wawel" jak r�wnie� liczni wierni sympatycy jedenastkiz Wirka nie musz� si� martwi� o przysz�o��. pierwszego zespo�u , poniewa� klub posiadabardzo uzdolnion� m�odzie�, kt�ra wyst�puje w dru�ynie rezerwowej , przedmeczu junior�w,oraz w lidze junior�w "B". Ta ostatnia dopiero zacznie swoj� dzia�alno�� pi�karsk� w nast�pnym sezonie. Opr�cz tego "Wawel" posiada cztery dru�yny trampkarzy. Rocznikiem, 86 czyli starszych trampkarzy opiekuje si� Marek Pi�atek, rocznik 87 trenowany jest przez Jana Klisza, m�odsi trampkarze rocznik 88 trenuj� pod okiem Kamila Rziele�nika. Najm�odszy zesp� "Wawelu" rocznik 89 szkolony jest przez Zdzis�awa Weso�owskiego. W sumie w Klubie sportowym "Wawel" Wirek zrzeszonych jest obecnie oko�o 200 pi�karzy, kt�rzy wiernie broni� jego barw oraz 80 - letniej tradycji i istnienia swojego "drugiego domu" 27.
 
Lata 2000-2009
 
2000/01 - IV liga (spadek)
2001/02 - V liga - Okr�gowa
2002/03 - V liga - Okr�gowa
2004/05 - V liga - Okr�gowa
2005/06 - V liga - Okr�gowa
2006/07 - V liga - Okr�gowa (awans)
2007/08 - IV liga (spadek)
2008/09 - Liga Okr�gowa
2009/10 - Liga Okr�gowa
 
Lata 2000-09 to gra na szczeblu IV i V ligi (okr�g�wka) oraz wzmo�ona praca z m�odzie��. Sukcesem okazuj� si� wprowadzenie Rudzkiej Ligi Szk�. W gimnazjum nr 7 utworzone zostaj� klasy sportowe. Powstaj� zadaszone trybuny, pojawiaj� si� miejsca siedz�ce na obiekcie.
 
Lata 2001-2006 to czas nieskutecznych pr�b powrotu do IV ligi. Korupcja nie omija boisk ni�szego szczebla, co przek�ada si� na brak awansu do wy�szej klasy rozgrywkowej.
 
Sezon 2006/07 to ostatni sukces - awans w dobrym stylu do IV ligi i nowe nadzieje. Klubu nie sta� na gr� na tym poziomie i ju� po roku notuje spadek do okr�g�wki, w kt�rej wyst�puje do dzi�.
 
W tym czasie w klubie grali mi�dzy innymi: Grzegorz Bracki, Andrzej Buchcik, Adam Danch, Grzegorz Dziuk, Mariusz Gancarczyk, Sebastian Gielza, Micha� Gruchalski, Mateusz Mzyk, Adrian Przyby�a, Dawid S�owi�ski, Marek Stiller, Mariusz Sworowski.
 
Warty uwagi jest fakt, i� po raz drugi w historii klubu debiut w reprezentacji Polski senior�w notuje wychowanek Wawelu Wirek - Adam Danch (G�rnik Zabrze)
 
Debiut w Ekstraklasie i U-21 zalicza Mariusz Gancarczyk (G�rnik Zabrze).

HISTORIA